ΚΚΠΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Οι Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Ξάνθης (Ν.Π.Δ.Δ.), ιδρύθηκαν το 1996 με την υπ΄ αριθμ. 45/1996 Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (ΦΕΚ 352/16-5-1996), όταν μεταβιβάστηκαν από το Υπουργείο Υγείας οι πρώην κρατικοί παιδικοί
σταθμοί στον Δήμο.

Μεταβιβάστηκαν οκτώ (8) Παιδικοί σταθμοί και ένας (1) Βρεφικός, το 2003 προστέθηκε ένας (1) ακόμα παιδικός σταθμός του
πρώην ΚΕΦΟ και το 2008 λειτούργησε ο Β΄ Βρεφικός σταθμός. To 2009 εγκαινιάστηκε το νέο κτίριο του Η΄Βρεφονηπιακού
Σταθμού της περιοχής της Χρύσας όπου μετεγκαταστάθηκε ο Η΄Παιδικός Σταθμός και λειτούργησε και ο Γ΄Βρεφικός Σταθμός στο
ίδιο κτίριο.

Σήμερα στο Δήμο Ξάνθης λειτουργούν δώδεκα (12) συνολικά σταθμοί οι οποίοι φιλοξενούν πάνω από 730 παιδιά, ηλικίας από 8
μηνών μέχρι 4 ετών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη κατασκευής δύο νέων Παιδικών Σταθμών, στο κέντρο της πόλης και στο
Δημοτικό διαμέρισμα Ευμοίρου.

Οι Παιδικοί Σταθμοί, αποτελούν μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές δραστηριότητες του Δήμου μας, στοχεύοντας στην
υποστήριξη ,της εργαζόμενης μητέρας, της πολύτεκνης οικογένειας, της οικογένειας με κοινωνικά ή άλλα προβλήματα και στην
υποστήριξη των ασθενέστερων οικονομικά συμπολιτών μας.

Λειτουργούν καθημερινά από τις 7.00 π.μ μέχρι τις 16.00 μ.μ. και σκοπό έχουν:

 • Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
 • Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
 • Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και
  ψυχολογίας.
 • Να εξαλείφουν κατά το δυνατό τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό, και μορφωτικό
  επίπεδο των γονέων τους.
 • Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
 • Να παρέχουν προληπτικό ιατρικό έλεγχο, ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους
  κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

 

Όλοι οι Παιδικοί σταθμοί του Δήμου μας διοικούνται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και απαρτίζεται από επτά (7) Δημοτικούς συμβούλους, ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων του Ν.Π. και ένα (1)
εκπρόσωπο των γονέων των φιλοξενούμενων παιδιών.

Ο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΞΑΝΘΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ  ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ  Εγγραφών &  Επανεγγραφών των  Βρεφών & Νηπίων

στους  Παιδικούς Σταθμούς του ΚΚΠΑΔΞ για το Σχολικό Έτος 2023-24

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κάνετε αίτηση για την επιλογή Βρεφονηπιακού ή Παιδικού Σταθμού στον Δήμο Ξάνθης.
Η περίοδος αιτήσεων είναι από 10 έως 31 Μαΐου.