Αρχεία

Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία που χρειάζεστε για την αίτηση σας

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Βεβαίωση Υγείας για εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Ξάνθης (Συμπληρώνεται από παιδίατρο)

Η Αίτηση Εγγραφής παρέχεται για την περίπτωση που κάποιος θέλει να υποβάλει τα δικαιολογητικά του σε έντυπη μορφή. Προτείνουμε τη χρήση της φόρμας που θα βρείτε εδώ:

Η Αίτηση Επανεγγραφής παρέχεται για την περίπτωση που κάποιος θέλει να υποβάλει τα δικαιολογητικά του σε έντυπη μορφή. Προτείνουμε τη χρήση της φόρμας που θα βρείτε εδώ:

Η αναλυτική Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών για την εγγραφή-επανεγγραφή των παιδιών στους Δημοτικούς Βρεφικούς – Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ξάνθης 2020 – 2021. Προθεσμία υποβολής από 15 Μαΐου έως και τις 15 Ιουνίου 2020