ΚΚΠΑ
Σταμάτης Σταματιάδης
Πρόεδρος
Πογκοσιάν Ντιάνα
Μέλος
Ελευθεριάδης Απόστολος
Μέλος
Παπαϊωάννου Βασιλική - Ανδρονίκη
Μέλος
Καμαρίδης Ιπποκράτης
Μέλος
Ασκαρίδης Ηλίας
Μέλος
Θεοδωρίδης Αναστάσιος
Μέλος
Καρά Οσμάν Χασάν
Μέλος
Κωστέλη Ευθυμία
Μέλος
Τσαϊρόγλου Μανιώ (Μάνια)
Μέλος
Χρηστίδου Βασιλική
Μέλος