ΚΚΠΑ
Τροποποίηση

Η παρ.5 του άρθρου 7 τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 33/09 Απόφαση Δ.Σ. των Β.Π.Σ.Δ.Ξ. όσον αφορά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων εγγραφής, οι οποίες πραγματοποιούνται από 1 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου.