Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ ΞΑΝΘΗΣ

Ανακοινώνει την

ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ

Νηπίων/Βρεφών για το Σχολ. Ετος 2023-2024

για να δείτε τη μοριοδότηση πατήστε στα συνημμένα αρχεία ανά Παιδικό ή Βρεφικό

Α ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΤΕΛ ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΕΛ ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΩΝ

ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΕΛ ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΩΝ

Η ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΕΛ ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΩΝ

ΣΤ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΕΛ ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΩΝ

Ε ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΕΛ ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΩΝ

Δ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΕΛ ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΩΝ

Γ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΕΛ ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΩΝ

Leave a Comment