Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΞΑΝΘΗΣ  ΑΝΑΡΤΑ

Την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας παρακαλούμε πατήστε στους επισυναπτόμενους συνδέσμους

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΚΠΑΔΞ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΚΠΑΔΞ

Leave a Comment