ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ  ΤΗΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΧΡΥΣΑΣ & ΚΥΨΕΛΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ ΚΥΨΕΛΗΣ -ΧΡΥΣΑΣ

 

Leave a Comment