ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Προτίθεται να εκμισθώσει το Κυλικείο του ΚΑΠΗ Παραρτήματος  Κιμμερίων

Παρακαλούνται όσοι πολίτες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις να καταθέσουν το ενδιαφέρον τους καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Περίληψη της Διακήρυξης που επισυνάπτεται

 

Οι αναλυτικοί Οροι Διακήρυξης  διατίθενται στα γραφεία του ΚΚΠΑΔΞ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 72888

1337-2023–ΕΞΕΡΧ–ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΕΚΜΙΣΘΩΣΗΚΥΛΙΚΕΙΟΥ-no1-1

Leave a Comment