Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ ΞΑΝΘΗΣ

Ανακοινώνει

τους πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων όπως έχουν διαμορφωθεί από τον ΑΣΕΠ μετά την απόφαση επί των ενστάσεων, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με την υπ αριθ. 667/25-05-2022(ΣΟΧ 1/22) ανακοίνωση του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης»

 

πατήστε στα επισυναπτόμενα αρχεία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1-2022

 

Leave a Comment