ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2021-2022

Ορίζεται διάστημα ενστάσεων  επί της μοριοδότησης των αιτήσεων από 01/07/2021 έως 13/07/2021.

 

Οι πίνακες μοριοδότησης μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων θα ανακοινωθούν στις 30/07/2021.

Leave a Comment