Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΞΑΝΘΗΣ (ΚΚΠΑΔΞ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ

ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΑΝΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

 

Η οριστική λίστα μοριοδότησης θα ανακοινωθεί στις 31 Ιουλίου 2022

 

Παρακαλούμε πατήστε στο επισυναπτόμενο αρχείο

ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΚΚΠΑΔΞ

Leave a Comment