Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ/ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Leave a Comment