Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2022

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ & ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας πατήστε στα συνημμένα αρχεία

SOS  εκ παραδρομής δεν αναρτήθηκε η κατάσταση των Αποκλειομένων ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων την οποία και διορθώνουμε 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 1 2022 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 1 2022 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 1 2022 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ 1 2022 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ 1 2022 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΣΟΧ 1 2022 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

 

 

 

Leave a Comment