ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/07/2023 ΕΩΣ 13/07/2023

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΣΤΙς 31/07 2023

ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1

ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2

ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 3

Leave a Comment