ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΞΑΝΘΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΗ Δ. ΞΑΝΘΗΣ

 

Για καλύτερη πληροφόρησή σας παρακαλούμε πατήστε στο επισυναπτόμενο αρχείο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΠΗ 2022

Leave a Comment