ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/07/2023 ΕΩΣ 13/07/2023

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΙΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΆΣΕΩΝ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΎΝ ΣΤΙΣ 31/07/2023

 

ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2ΛΙΣΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 3

Leave a Comment